Tổng xả kho chăn ga gối đệm Sông Hồng 2020-2021

24-09-2020, 11:57 am 3992

Xả kho toàn bộ chăn ga gối đệm Sông hồng chính giá cực sốc lên đến 40% cùng quà tặng hấp dẫn, bạn đang có nhu cầu mua chăn ga gối đệm đến ngay cơ sở gần nhất chọn mua sản phẩm bạn nhé. 

1. Ruột gối Sông hồng 45x65cm giá 95K giảm 25% chỉ còn 71K
( Áp dụng khi mua cùng đệm hoặc chăn ga gối, không giới hạn số lượng)

2. Đệm bông tinh khiết Sông Hồng vỏ gấm gập 3

100x190x5: 1.770.000 => 1.239.000
120x190x5: 1.815.000 => 1.270.500
120x200x5: 2.010.000 => 1.407.000
140x190x5: 2.185.000 => 1.529.500
140x200x5: 2.200.000 => 1.540.000
150x190x5: 2.260.000 => 1.582.000
160x195x5: 2.420.000 => 1.694.000
160x200x5 : 2.510.000 => 1.757.000
180x200x5 : 2.590.000 => 1.813.000
200x220x5 : 3.500.000 => 2.450.000

Liên hệ để được tư vấn và báo giá tốt nhất

3. Đệm Sông hồng siêu nẩy mới gập 2 

120x190x10 : 3.880.000 => 2.716.000
120x190x15 : 5.240.000 => 3.668.000
120x190x20 : 5.760.000 => 4.032.000
120x190x25 : 6.470.000 => 4.529.000

Liên hệ để được tư vấn và báo giá tốt nhất

4. Đệm Sông hồng cao cấp Back Essential( nguyên tấm)
120x190x17cm: 8,280,000 => 5,382,000
120x200x17cm: 8,280,000 => 5,382,000
140x190x17cm: 9,100,000 => 5,915,000
140x200x17cm: 9,200,000 => 5,980,000
160x200x17cm:10,200,000 =>6,630,000
180x200x17cm: 11,150,000=>7,247,500
200x220x17cm: 13,400,000=>8,710,000

Liên hệ để được tư vấn và báo giá tốt nhất

5.Bộ chăn ga gối Sông hồng Home H14018(Ga chun)
160x200 (CGGC) : 3.130.000 => 2.504.000

6. Bộ chăn ga gối Sông hồng Home H15027(Ga chun)
160x200 (CGGC) : 3.049.000 => 2.286.750

7. Bộ chăn ga gối Sông hồng Home H15029(Ga chun)
160x200(CGGC) : 2.630.000 => 1.972.500

8. Bộ chăn ga gối Sông hồng Home H15028(Ga chun)
160x200 (CGGC) : 2.879.000 => 2.159.250

9. Bộ chăn ga gối Sông hồng Home H15033(Ga chun)
160x200 (CGGC) : 2.138.000 => 1.603.500

 

10. Bộ chăn ga gối Sông hồng Home H16037(Ga chun)
160x200 (CGGC): 2.856.000 => 2.142.000

11. Bộ chăn ga gối Sông hồng Home H16038(Ga chun)
160x200 (CGGC): 2.945.000 => 2.208.750

12. Bộ chăn ga gối Sông hồng Home H16042(Ga chun)
160x200 (CGGC) : 2.970.000 => 2.227.500

13. Bộ chăn ga gối Sông hồng Home H16044(Ga chun)
160x200 (CGGC): 2.725.000 =>2.043.750

14. Bộ chăn ga gối Sông hồng Home H17049(Ga chun)
160x200 (CGGC): 3.270.000 => 2.452.500

15.Bộ chăn ga gối Sông hồng Home H17050(Ga chun)
160x200 (CGGC) : 3.240.000 => 2.430.000

16.Bộ chăn ga gối Sông hồng Home H17051(Ga chun)
160x200 (CGGC) : 3.450.000 => 2.587.500

17. Bộ chăn ga gối Sông hồng Home H17052(Ga chun)
160x200 (CGGC) : 2.870.000 => 2.152.500

18. Bộ chăn ga gối Sông hồng Home H17054(Ga chun)
160x200 (CGGC) : 3.070.000 => 2.302.500

19. Bộ chăn ga gối Sông hồng Home H18055(Ga chun)
160x200 (CGGC) : 3.515.000 => 2.636.250

20. Bộ chăn ga gối Sông hồng Home H18056(Ga chun)
160x200 (CGGC) : 3.395.000 => 2.546.250

 

21. Bộ chăn ga gối Sông hồng Home H18057(Ga chun)
160x200 (CGGC) : 3.555.000 => 2.666.250

22. Bộ chăn ga gối Sông hồng Home H18059(Ga chun)
160x200 (CGGC) : 3.730.000 => 2.797.500

23. Bộ chăn ga gối Sông hồng Home H18060(Ga chun)
160x200 (CGGC) : 3.700.000 => 2.775.000

24. Bộ chăn ga gối Sông hồng Home H18061(Ga chun)
160x200 (CGGC) : 3.650.000 => 2.737.500

25. Bộ chăn ga gối Sông hồng Home S1601(Ga chun)
160x200 (CGGC) : 2.675.000 => 1.872.500

26. Bộ chăn ga gối Sông hồng Home S1701(Ga chun)
160x200 (CGGC) : 2.980.000 => 2.086.000 

27. Bộ chăn ga gối Sông hồng Classic C13C6(Ga chun)
160x200 (GC-CXT) : 1.800.000 => 1.260.000

28. Bộ chăn ga gối Sông hồng Classic C14C16(Ga chun)
160x200 (GC-CXT) : 1.800.000 => 1.260.000

29. Bộ chăn ga gối Sông hồng Classic C14C17(Ga chun)
160x200 (GC-CXT) : 1.800.000 => 1.260.000

30. Bộ chăn ga gối Sông hồng Classic C15C25/2(Ga chun)
160x200 (GC-CXT) : 1.800.000 => 1.260.000

31. Bộ chăn ga gối Sông hồng Classic C16C34(Ga chun)

160x200 (GC-CXT) : 1.800.000 => 1.350.000

32. Bộ chăn ga gối Sông hồng Classic C16C36(Ga chun)
160x200 (GC-CXT) : 1.800.000 => 1.350.000

33. Bộ chăn ga gối Sông hồng Classic C16038(Ga chun)
160x200 (GC-CXT) : 1.800.000 => 1.350.000

34. Bộ chăn ga gối Sông hồng Classic C15C26(Ga chun)
160x200 (GC-CXT) : 1.800.000 => 1.260.000

35. Bộ chăn ga gối Sông hồng Classic C16039(Ga chun)
160x200 (GC-CXT) : 1.800.000 => 1.350.000

36. Bộ chăn ga gối Sông hồng Classic C16041(Ga chun)
160x200 (GC-CXT) : 1.800.000 => 1.350.000

37. Bộ chăn ga gối Sông hồng Classic C16T10(Ga chun)
160x200 (GC-CXT) : 1.800.000 => 1.350.000

38. Bộ chăn ga gối Sông hồng Classic C16T11(Ga chun)
160x200 (GC-CXT) : 1.800.000 => 1.350.000

39. Bộ chăn ga gối Sông hồng Classic C17C42(Ga chun)
160x200 (GC-CXT) : 1.800.000 => 1.350.000

40. Bộ chăn ga gối Sông hồng Classic C17C43(Ga chun)
160x200 (GC-CXT) : 1.800.000 => 1.350.000

41. Bộ chăn ga gối Sông hồng Classic C17C44(Ga chun)
160x200 (GC-CXT) : 1.800.000 => 1.350.000

42. Bộ chăn ga gối Sông hồng Classic C17C45(Ga chun)
160x200 (GC-CXT) : 1.800.000 => 1.350.000

43. Bộ chăn ga gối Sông hồng Classic C17C46(Ga chun)
160x200 (GC-CXT) : 1.800.000 => 1.350.000

44. Bộ chăn ga gối Sông hồng Classic C17C47(Ga chun)
160x200 (GC-CXT) : 1.800.000 => 1.350.000

45. Bộ chăn ga gối Sông hồng Classic C17C48(Ga chun)
160x200 (GC-CXT) : 1.800.000 => 1.350.000

46. Bộ chăn ga gối Sông hồng Classic C17C50(Ga chun)
160x200 (GC-CXT) : 1.800.000 => 1.350.000

47. Bộ chăn ga gối Sông hồng Classic C17C51(Ga chun)
160x200 (GC-CXT) : 1.800.000 => 1.350.000

48. Bộ chăn ga gối Sông hồng Classic C17C54(Ga chun)
160x200 (GC-CXT) : 1.800.000 => 1.350.000

49. Bộ chăn ga gối Sông hồng Classic C18C58(Ga chun)
160x200 (GC-CXT) : 1.800.000 => 1.440.000

50. Bộ chăn ga gối Sông hồng Classic C18C62(Ga chun)
160x200 (GC-CXT) : 1.800.000 => 1.440.000

51. Bộ chăn ga gối Sông hồng Elegance E1801(Ga chun)
160x200 (CGGC) : 1.730.000 => 1.297.500
180x200 (CGGC) : 1.785.000 => 1.338.750
200x220 (CGGC) : 1.835.000 => 1.376.250

52. Bộ chăn ga gối Sông hồng Elegance E1802(Ga chun)
160x200 (CGGC) : 1.730.000 => 1.297.500

53. Bộ chăn ga gối Sông hồng Elegance E1803(Ga chun)
160x200 (CGGC) : 1.730.000 => 1.297.500

54. Bộ chăn ga gối Sông hồng Elegance E1806(Ga chun)
160x200 (CGGC) : 1.730.000 => 1.297.500

55. Bộ chăn ga gối Sông hồng Elegance E1807(Ga chun)
160x200 (CGGC) : 1.730.000 => 1.297.500

56. Bộ chăn ga gối Sông hồng Elegance E1808(Ga chun)
160x200 (CGGC) : 1.730.000 => 1.297.500

57. Bộ chăn ga gối Sông hồng Elegance E1809(Ga chun)
160x200 (CGGC) : 1.730.000 => 1.297.500

58. Bộ chăn ga gối hoạt hình Disney DN1804(Ga chun)
120x200 (Cotton) : 2.070.000 => 1.552.500
160x200 (Cotton) : 2.410.000 => 1.807.500
180x200 (Cotton) : 2.490.000 => 1.867.500

59. Bộ chăn ga gối Sông hồng Doreamon D14006(Ga chun)
120x200 : 1.185.000 => 711.000
160x200 : 1.430.000 => 858.000

60. Bộ chăn ga gối Sông hồng Doreamon D15011(Ga chun)
120x200 : 1.665.000 => 999.000
160x200 : 1.820.000 => 1.092.000
180x200 : 1.880.000 => 1.128.000

61. Bộ chăn ga gối Sông hồng Doreamon D15012(Ga chun)
120x200 : 1.665.000 => 999.000
160x200 : 1.820.000 => 1.092.000
180x200 : 1.880.000 => 1.128.000

62. Bộ chăn ga gối Sông hồng Doreamon D16014(Ga chun)
120x200 : 1.665.000 => 999.000
160x200 : 1.820.000 => 1.092.000
180x200 : 1.880.000 => 1.128.000

63. Bộ chăn ga gối Sông hồng Doreamon D17017(Ga chun)
120x200 1.665.000 => 1.165.500
160x200 1.820.000 => 1.274.000
180x200 1.880.000 => 1.316.000

64. Bộ chăn ga gối Sông hồng Doreamon D17018(Ga chun)
120x200 1.665.000 => 1.165.500
160x200 1.820.000 => 1.274.000
180x200 1.880.000 => 1.316.000

65. Bộ chăn ga gối Sông hồng Doreamon chất liệu cotton( Ga chun)
120x200 : 1.665.000 => 1.165.500
160x200 : 1.820.000 => 1.274.000
180x200 : 1.880.000 => 1.316.000

66. Bộ chăn ga gối Sông hồng Hello Kitty K15029(Ga chun)
120x200 : 1.665.000 => 1.165.500
160x200 : 1.820.000 => 1.274.000
180x200 : 1.880.000 => 1.316.000

67. Bộ chăn ga gối Sông hồng Hello Kitty K16035(Ga chun)
120x200 1.665.000 => 1.165.500
160x200 1.820.000 => 1.274.000
180x200 1.880.000 => 1.316.000

68. Bộ chăn ga gối Sông hồng Hello Kitty K16036(Ga chun)
120x200 1.665.000 => 1.165.500
160x200 1.820.000 => 1.274.000
180x200 1.880.000 => 1.316.000

69. Bộ chăn ga gối Sông hồng Hello Kitty K16037(Ga chun)
120x200 : 1.665.000 => 1.165.500
160x200 : 1.820.000 => 1.274.000
180x200 : 1.880.000 => 1.316.000

70. Bộ chăn ga gối Sông hồng Hello Kitty K17038(Ga chun)
120x200 : 1.665.000 => 1.248.750
160x200 : 1.820.000 => 1.365.000
180x200 : 1.880.000 => 1.410.000

71. Bộ chăn ga gối Sông hồng Hello Kitty K17039(Ga chun)
120x200 : 1.665.000 => 1.248.750
160x200 : 1.820.000 => 1.365.000
180x200 : 1.880.000 => 1.410.000

72. Bộ chăn ga gối Sông hồng Hello Kitty K17040(Ga chun)
120x200 : 1.665.000 => 1.248.750
160x200 : 1.820.000 => 1.365.000
180x200 : 1.880.000 => 1.410.000

73. Ruột gối Sông hồng 45x65cm giá 95K giảm còn 85k, chất liệu bông tinh khiết

74. Ruột chăn đông Sông Hồng loại mỏng
200x220: 425.000 => 361.000

 

75.Ruột chăn đông Sông Hồng loại dày
150x210: 395.000 => 335.000
180x210: 505.000 => 430.000
190x215: 525.000 => 446.000
200x220: 550.000 => 467.000

76.Chăn đông Sông hồng cotton
200x220: 1.120.000 => 952.000

77.Chăn đông Sông hồng Tc
150x210: 720.000 => 612.000
180x210: 830.000 => 705.000
190x210: 875.000 => 743.000
200x220: 920.000 => 782.000

Đánh giá0 đánh giá về Tổng xả kho chăn ga gối đệm Sông Hồng 2020-2021

Mời bạn gửi đánh giá về bài viết

Gửi đánh giá

Quang Đức

Tôi đã mua hàng tai Đệm Xanh, Nhân viên rất nhiệt tình, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Một địa chỉ tin cậy để khách hàng đặt niềm tin.

Xem thêm các đánh giá khác

Bình luận

avatar
x
Tiệc Deal Chill hè: Tận hưởng cơn mưa quà tặng cực cool
Tiệc Deal Chill hè: Tận hưởng cơn mưa quà tặng cực cool
27-03-2024, 11:09 am     126
Hè nóng? Ví tiền cũng nóng? Có sao đâu khi Tiệc Deal mát lạnh của Thế giới đệm đã bắt đầu.
Xúng xính sale xinh: Trẩy hội deal bất tận độc quyền 8.3
Xúng xính sale xinh: Trẩy hội deal bất tận độc quyền 8.3
04-03-2024, 10:47 am     65
Phái đẹp ngày nào cũng được ưu tiên, nhưng đến 8.3 thì càng cần được lan tỏa yêu thương. Sông Hồng đã chuẩn bị sẵn những món quà vừa tinh tế vừa kinh tế để giúp bạn gửi ngàn lời yêu đến nàng thơ.
Tết rồi vui Deal: Đón nhận cơn bão lì xì siêu khủng
Tết rồi vui Deal: Đón nhận cơn bão lì xì siêu khủng
26-12-2023, 11:46 am     87
Lớn rồi còn ham lì xì? Năm mới Tết đến, Sông Hồng mở pass với loạt lì xì ưu đãi cực khủng.
Những chiếc đệm bông ép Sông Hồng nổi bật của 2019
Những chiếc đệm bông ép Sông Hồng nổi bật của 2019
25-04-2020, 9:20 am     2595
Thương hiệu Sông Hồng từ lâu đã nổi tiếng với các dòng đệm bông ép Sông Hồng, là một công ty Việt Nam, cho ra đời những chiếc đệm thuần Việt, đảm bảo về chất lượng cũng như tính năng sử dụng.
Xu hướng lựa chọn chăn ga gối Sông Hồng
Xu hướng lựa chọn chăn ga gối Sông Hồng
20-04-2020, 5:21 pm     2175
Bạn muốn sở hữu không gian phòng ngủ đẹp, hiện đại và sang trọng thì sự có mặt của một bộ chăn ga gối Sông Hồng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ bật mí cho bạn xu hướng lựa chọn chăn ga gối Sông Hồng hiện nay nhé.
messenger